Skip to content

Politica de confidentialitate

  1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

  Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.videografescu.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea societatea Videografescu Media SRLcu sediul în Piatra Neamt, jud. Neamt, Str. Mihai Viteazu, nr. 54, bloc. D05, et. 5, ap. 21, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J27/1197/2018, cod unic de înregistrare 39635130, în calitate de operator (“Operatorul” sau “VIDEOGRAFESCU”). Reprezentantul legal al Videografescu Media SRL este Grigore Sorin Laurentiu.

  Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

  1. Confidențialitate

  În completarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal (care este general valabilă), Operatorul se obligă să mențină confidențiale orice informații privind Utilizatorii sau Clienții.

  Operatorul poate divulga astfel de informații către societăți afiliate, subcontractori și parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării activității comerciale sau de marketing, în limitele legislației aplicabile.

  1. Comunicări comerciale

  Bifând căsuța „Sunt de acord a fi contactat cu diverse oferte sau actualizări de la “Videografescu” sau „Sunt de acord să mă abonez la newsletter” sau orice descriere similară, Utilizatorul sau Clientul acceptă expres posibilitatea de a primi pe e-mail sau prin orice mijloc de comunicare similar oferte, newsletter și alte comunicări comerciale privind activitatea Videografescu și a membrilor / partenerilor comunității.

  Utilizatorul sau Clientul își pot modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Operatorului pentru comunicările comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in comunicările comerciale primite de la Operator sau prin contactarea directă a Operatorului cu o solicitare expresă în acest sens la adresa de e-mail contact@videografescu.ro cu subiectul  “Dezabonare”.

  1. Transfer către țări terțe

  Este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

  Una dintre aceste terțe persoane împuternicite ar putea să fie serviciul de e-mail marketing MailChimp, care desfășoară activități de prelucrare inclusiv în SUA. Utilizatorul sau Clientul acceptă expres posibilitatea transferului datelor de e-mail marketing către SUA și politica de confidențialitate MailChimp, disponibilă la data prezentei la adresa https://mailchimp.com/legal/privacy/#contacts

  1. Marketing

  Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorilor și Clienților, Operatorul poate folosi datele Utilizatorilor și Clienților, inclusiv datele privind accesarea conținutului newsletter-ului,  pentru efectuarea de cercetări de piață, analize statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor activități nu vor fi utilizate in scopuri publicitare.

  1. Modificări ale documentului

  Această Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

  Data ultimei actualizări: ianuarie 2020